November 26, 2010

27 лістапада - Дзень Герояў!

Дарагія землякі!

Беларуская Нацыянальная Памяць віншуе ўсіх Вас з Днём Герояў, калі Беларусы
пачалі Слуцкі Збройны Чын.

Слуцкі Збройны Чын - гэта яскравы прыклад для нас, як змагацца за Бацькаўшчыну
пры любых абставінах. Случчакі разумелі, якой каштоўнасьцяй ёсьць для кожнага
народу воля і незалежнасьць, і вырашылі ісьці ратаваць беларускую незалежную
дзяржаву - Беларускую Народную Рэспубліку - хаця і добра ведалі, якім будзе
асабісты кошт гэтага змаганьня. Пра гэта яскрава сьведчыць выраз на сьцягу
змагароў: Пайшлі ўміраць, каб жыла Бацькаўшчына.

Давайце належна ўшануем памяць сваіх дзядоў. Бо толькі калі мы ўсе усьвядомім
тое, што ведалі слуцкія змагары, толькі калі наш край станецца назаўсёды
незалежным, зажыве беларускі народ вольна, заможна і шчасьліва. На нас ляжыць
адказнасьць за будучыню роднай Айчыны.

Слава героям!
Жыве Беларусь!

No comments: