December 26, 2007

Białoruska Pamięć Narodowa

Stowarzyszenie Białoruska Pamięć Narodowa stworzone w styczniu 2007 roku z inicjatywy studentów Programu Konstantego Kalinowskiego.

Celami Związku są:
- wspieranie i pomoc w zachowaniu tożsamości narodowej i historycznej, kultury, tradycji і języka białorusinów, mieszkających w Polsce;
- wspieranie białoruskiej kultury narodowej w Białorusi;
- odrodzenie historycznej pamięci narodu białoruskiego;
- informowanie polskiej społeczności oraz władz państwowych o białorusinach, ich kosztownościach kulturalnych, ich historii і terażniejszym stanie na Białorusi;
- pomoc wzajemna członków organizacji.

Cele Związku są realizowane poprzez:
a) gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji na temat białoruskiej historii narodowej, kultury i języka;
b) organizowanie spotkań, konferencji, seminarów, szkoleń, warsztatów;
c) współpracę i wzajemną pomoc Związku i organizacji pozarządowych, partii politycznych, ruchów społecznych oraz wspólnot religijnych i narodowych;
d) wydanie gazet, czasopism i innych materiałów drukowanych;
e) szanowanie pamięci narodowych bohaterów i działaczy;
f) wyszukiwanie і urządzenie pomników і miejsc martyrologii;
g) zakładanie centrum kulturalnych, domów narodowych, organizację kursów języka białoruskiego, historii oraz kultury, szkołek rzemiosł narodowych, centrum informacyjnych i edukacyjnych, bibliotek, muzeum, wykładów, uniwersytetu narodowego zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym RP;
h) organizację święt narodowych, konkursów, wystaw, festów;
k) inne działania sprzyjające rozwojowi statusowych celów Związku.

Działalność społeczna
08.09.2006 Dzień białoruskiej sławy wojskowej w Warszawie
02.11.2006 Dziady – święto uszanowania przodków
26.11.2006 Piligrzymka do kościóła greko-katolickiego w Lublinie
27-28.11.2006 Białoruskie dni w Collegium Civitas
14.01.2007 Urodziny Janki Filistowicza. Spotkanie z jego siostrą Serafimą Filistowicz
04.02.2007 Msza białoruska w kościele dominikanów.
10.03.2007 Msza w języku białoruskim
25.03.2007 Msza białoruska w kościele dominikanów w Dzień Wolności, święto powstania niepodległej Białoruskiej Republiki Narodowej
17.04.2007 Radaunica, święto uszanowania przodków w tradycji prawosławnej
28.04.2007 wycieczka do Węgrowa na wystawę artystów białoruskich (А.Puszkin, A.Maraczkin)
04-05.05.2007 spotkanie z Serafimą Filistowicz w Gdańsku
07.05.2007 Spotkanie z A. Puszkinym w klubie “Miedyk” і prezentacja twórczości artysty
07.05.2008 12.05.2007 Parad Szumana
17.05.2007 Święta msza w jęzuku białoruskim w Sanktuarium Andrzeja Boboli z powodu 350 rocznicy męczeńskiej śmierci świętego
01.06.2007 Konferencja w Koluszkach
09-10.06.2007 Piligrzymka do greko-katalickiego sanktuarium w Kostomłotach
17.06.2007 Msza w kościele dominikanów, spotkanie z P. Rudkowskim і W. Bulgakowym
23.06.2007 uczestniczenie w odsłonieniu pomnika Jankowi Kupałowi w Gdańsku
16.07.2007 spotkanie z A. Puszkinym w klubie “Remont” і prezentacja performensów artysty
08.09.2007 Dzień białoruskiej sławy wojskowej w Warszawie
16.09.2007 Piligrzymka do sanktuarium w Licheniu na uroczystość beatyfikacji Stanisława Papczyńskiego
15.09.2007 uczestniczenie w ekologicznym marszy w Warszawie
19.09.2007 Dzień flagi i herbu. Spotkanie z Mikolajem Aksamitem
25.09.2007 Odwiedziny białoruskiej diaspory w Londynie (wyszukiwanie miejsc pochówek działaczy białoruskich, praca w bibliotece im. F.Skaryny
16.10.2007 Msza w języku białoruskim w kościele marianów
25.10.2007 spotkanie z М.Aksamitem і P.Szaszkielem w Collegium Civitas
02.11.2007 Dziady
16.11.2007 uczestniczenie w akcji “16” w Warszawie
18.11.2007 Msza białoruska w kościele dominikanów
23.11.2007 spotkanie z А.Dyńkiem (101 rok gazecie “Наша Нівa”) w Collegium Civitas
30.11.2007 świętowanie Słuckiego Zbrojnego Czynu – spotkanie w Uniwersytecie Warszwskim

No comments: